Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.P.J. Voets doet intrede in Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert

08-07-2021

Ds. J.P.J. Voets is zondag 27 juni bevestigd als predikant van de hervormde gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen- Nederhemert. De bevestigingsdienst vond plaats in de kerk van Kerkwijk en werd geleid door ds. F. Maaijen uit Zwijndrecht. Het bevestigingsdeel werd geleid door ds. A.N. van der Wind uit Kerkwijk. Ds. Maaijen koos als tekst voor de preek Jeremia 15:16: ‘Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, Heere, God van de legermachten.’ In moeilijke omstandigheden vond Jeremia Gods Woord en nam het tot zich en vond daarin vreugde en blijdschap. Deze situatie geldt ook voor deze tijd. Dat telkens opnieuw het Woord bestudeerd mag worden en daaruit ook het dienstwerk in de nieuwe gemeente opgenomen mag worden.

In de intrededienst ’s middags in de kerk van Bruchem deed ds. Voets intrede met de woorden uit 1 Korinthe 2:2 ‘want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd’. Het thema van de verkondiging was: ‘Jezus Christus, Die gekruisigd was, centraal’. Hierbij gaf hij aan dat het zijn verlangen is om een schijnwerper te zijn die de Heere Jezus centraal stelt. Dienstbaar te zijn aan de drie-enige God. We worden gered door gelovig amen te zeggen op het Evangelie van de gekruisigde Christus. Dat we als gemeente de schijnwerper op Hem gericht mogen hebben. Ds. Van der Wind sprak hem als nieuwe collega na de bevestiging toe. Na de verkondiging werd ds. Voets toegesproken door locoburgemeester A.C. Bragt namens de gemeente Zaltbommel, door ds. Van der Wind, als vertegenwoordiger van de werkgemeenschap en de classis. Ouderling H.J. van Ooijen sprak woorden van welkom uit namens de kerkenraden en de gemeenten. Ds. en mevr. Voets werd Psalm 84:3 toegezongen. Tot slot sprak ds. Voets een dankwoord en groet uit. Hij kwam vanuit Ridderkerk.