Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.P.J. Voets Neemt Afscheid Van Ridderkerk-Slikkerveer

17-06-2021

In de morgendienst van 6 juni heeft ds. J.P.J. Voets afscheid genomen van de hervormde gemeente Ridderkerk-Slikkerveer. Hij heeft deze gemeente gediend vanaf 2 oktober 2016. In de afscheidsdienst waren ongeveer zestig personen aanwezig; de rest van de gemeente heeft de dienst digitaal gevolgd. De schriftlezing in deze dienst was 1 Petrus 1:1-5 en 1 Petrus 5:1-11. Ds. Voets bediende het Woord uit 1 Petrus 5:10: ‘De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.’

Het thema van de preek was: ‘De God van alle genade zorgt voor Zijn kerk van het begin tot het eind’. God is niet alleen een God van vertroosting, maar ook van genade. Petrus wist daar in zijn leven alles van en geeft het dan ook door dat het díe God is, Die ons roept uit de duisternis tot Zijn heerlijkheid. Een heerlijkheid die is verworven door en gelegen in het werk van onze Heere Jezus Christus. En de Heere maakt er werk van: dat blijkt wel uit de werkwoorden die gebruikt worden: roepen, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hij doet het van begin tot eind en daarom kunnen we in Hem elkaar als gemeente en predikant loslaten.

Aan het einde van de dienst sprak ds. Voets een kort dankwoord. Hierna sprak ds. E. de Mots namens de algemene kerkenraad van hervormd Ridderkerk, het ministerie, de werkgemeenschap en de classis. Ouderling T. Krijgsman sprak ds. en mevrouw Voets toe namens de eigen gemeente. Het echtpaar werd door de gemeente toegezongen met de woorden van Psalm 37:2 en Psalm 72:11. Ds. Voets zal DV zondag 27 juni bevestigd worden in de hervormde gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert.