Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.P. Ouwehand doet intrede te Ilpendam/Watergang

26-11-2020

Zondag 15 november was het voor de hervormde gemeenten Ilpendam en Watergang een bijzondere dag. Na drie en een half jaar vacant te zijn geweest, mochten beide gemeenten een nieuwe predikant ontvangen in de persoon van ds. J.P. Ouwehand, voorheen directeur van de GZB. In de bevestigingsdienst die ’s morgens werd gehouden in de Hervormde kerk te Ilpendam, ging zijn zoon, ds. B.J.W. Ouwehand uit Andel, voor. Die preekte uit Johannes 4:25-38, met als thema ‘Tijd voor de oogst’. Ds. Ouwehand jr. maakte de inhoud van de prediking over dit Schriftgedeelte kort duidelijk aan de kinderen door te vertellen dat er in het gewone leven veel tijd zit tussen zaaien en oogsten, maar dat dat bij God niet zo hoeft te zijn. Bij God zit soms helemaal geen tijd tussen zaaien en oogsten. Na de dienst werd het echtpaar Ouwehand toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad van Ilpendam, ouderling D. de Jong. De intrededienst vond ’s middags plaats in de Hervormde kerk te Watergang. In deze dienst preekte ds. J.P. Ouwehand uit Johannes 4:27- 30 en 39-42. Het thema van de prediking was ‘Geloven omdat of ondanks’. Centraal stond daarbij vers 42: ‘Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.’

In beide diensten werd niet gezongen maar werden liederen gedeclameerd en enkele digitaal ten gehore gebracht, waaronder Psalm 121 in de Zuid-Afrikaanse taal Griekwa. Na de dienst sprak ouderling P. Mager enkele woorden van welkom. Tevens dankte hij dhr. J. Veltrop, die de gemeenten pastoraal heeft bijgestaan, en ds. J. Scheele Goedhart, die de catechisatie heeft verzorgd. Omdat de gemeenten en genodigden vanwege de coronacrisis slechts beperkt aanwezig konden zijn, werden beide diensten digitaal uitgezonden, zodat ook thuis de diensten konden worden gevolgd.