Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.T. Maas doet intrede in Ouderkerk aan den IJssel

10-03-2022

Ds. J.T. Maas is in de morgendienst op zondag 6 maart bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Ouderkerk aan den IJssel. Na Polsbroek-Vlist en Vinkeveen verbond hij zich hiermee aan zijn derde gemeente.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht. De tekst van de preek was Filippenzen 4:5b: ‘De Heere is nabij.’ De hoofdlijn in de preek was het predikant en gemeente zijn in het licht van de wederkomst. Daarbij mogen we weten dat de Heere nabij is. De predikant moet als getrouwe dienaar de gemeente voorbereiden op de wederkomst van Christus. De gemeente wordt opgeroepen om gebeurtenissen in het licht van de eeuwigheid te bezien.

In de middagdienst deed ds. Maas intrede. Hij preekte over Filippenzen 4:4: ‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw:

Verblijd u.’ Ondanks de moeilijke situatie waarin Paulus verkeert – hij zit in de gevangenis – roept hij de gemeente van Filippi op tot blijdschap. Deze oproep wordt herhaald in hetzelfde tekstvers. De oproep is om de teleurstellingen in het leven niet te laten overheersen, hoe moeilijk dit ook kan zijn, maar je vreugde te vinden in God. Blijdschap ontspringt bij God in Zijn Woord. Wie niet gelooft in de Heere, kent die blijdschap niet.

Ds. J.T. Maas werd toegesproken door burgemeester P.L. Paans namens de burgerlijke gemeente Krimpenerwaard, door consulent ds. F. Hoek namens de classis Zuid- Holland Noord, de ring Gouda, de werkgemeenschap Gouda-midden en door ouderling A. de Jong namens de kerkenraad en de gemeente. Aansluitend zong de gemeente ds. Maas Psalm 119:9 toe. Tot slot sprak ds. Maas een dankwoord.