Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.T. Maas neemt afscheid van Vinkeveen

24-02-2022

In de eredienst van zondagmorgen 20 februari heeft ds. J.T. Maas afscheid genomen van de hervormde gemeente te Vinkeveen.

De schriftlezing was Numeri 6:22-27 en Lukas 24:50-53. De tekst van de preek was de zegenbede uit Numeri 6, met als kerntekst vers 25: ‘De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.’ De preek bepaalt ons bij de waarde van de zegen. De zegen die we aan het einde van elke eredienst ontvangen, is een heel groot cadeau, een kostbaar geschenk, maar het cadeau moet wel uitgepakt worden. Het is de Heere Zelf, Die Aäron en zijn zonen de opdracht geeft Zijn Naam op het volk te leggen. Het is Zijn zegen. De Naam Heere komen we drie maal tegen, dat ziet op de volheid en op de drie-eenheid. In de Vader beschermt Hij ons, in Christus is Hij ons genadig, het is de Heilige Geest, Die ons vrede geeft. Van Gods zegen moeten wij het hebben. Ondanks onze zonden komt Hij tot ons, het is genade. Ondanks dat wij Israël, Gods verbondsvolk, niet zijn, mogen wij delen in deze zegen. Wij zijn erbij gevoegd, in Christus. In het Nieuwe Testament lezen we van onze enige Hogepriester, Die Zijn handen zegenend ophief toen Hij ten hemel voer, het priesterlijke gebaar. Namens Zijn Vader zegent Hij Zijn volk. Welke woorden zou Hij gesproken hebben? Luther dacht: Zou het iets anders kunnen zijn dan de Hogepriesterlijke zegenbede? Hoe ontvangen wij de zegen? Luister naar wat de Heere ons geeft en zeg er ook amen op. Neem het geschenk van de zegen aan en pak het uit.

Scriba ouderling A. Smit sprak ds. Maas en zijn gezin toe namens de gemeente en kerkenraad. De gemeente zong hen biddend de woorden uit Psalm 122:3 toe. Ds. Maas, die de gemeente van Vinkeveen bijna zeven jaar heeft gediend, vertrekt naar de hervormde gemeente in Ouderkerk aan den IJssel.