Waar bent u naar op zoek?

Ds. J. Tadema 70 jaar

22-10-2020

Bijna zeventig jaar geleden, op 27 oktober 1950, werd J. Tadema geboren. Zijn werk in de kerk begon in 1988 als hulpprediker in de hervormde gemeente van Schoonebeek. In Groningen studeerde hij theologie. Tien jaar later, in 1998, werd hij predikant in Ferwerd, in de classis Dokkum. Vijf jaar daarna werd ds. Tadema naar Strijen geroepen. In die tijd had hij namens de classis Barendrecht zitting in de generale synode. Van 2009 tot zijn emeritaat in 2018 diende ds. Tadema op Urk als predikant van de gereformeerde kerk. Na zijn emeritaat is hij in Nijkerk gaan wonen. Hij doet pastoraal werk op Urk.