Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.Th. Pronk neemt afscheid van Sirjansland

28-12-2021

Op zondag 12 december heeft ds. J.Th. Pronk in de Adriaanskerk te Dreischor afscheid genomen van de hervormde gemeente van Sirjansland. Ds. Pronk heeft bijna twee jaar geleden het beroep vanuit de Providence Reformed Church (RCA, Reformed Church in America) te Grand Rapids (Michigan) aangenomen. Vanwege de situatie rondom corona en de door president Trump ingestelde vliegban lukte het tot voor kort niet om visa te krijgen voor hem en zijn gezin. Zo volgde er uitstel van vertrek voor anderhalf jaar. Het was een lange periode van wachten. Recent is de vliegban opgeheven. Daardoor kwam de verstrekking van de visa in zicht.

De tekst voor de prediking in de morgendienst was 1 Korinthe 2:2: ‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.’ Het thema van de afscheidspreek was ‘Een terugblik’. De preek kende drie gedachten: 1) De Ene Naam gepredikt. 2) De Gekruisigde verheerlijkt. 3) In zwakheid en kracht.

De vertrekkende predikant stond erbij stil dat het hem net als Paulus altijd gegaan is om de verkondiging van Jezus, de Gekruisigde. Die verkondiging ging van zijn kant met zwakheid gepaard, maar de geestelijke vrucht die er mag zijn, is er enkel door de kracht van de Heilige Geest.

De voorzitter van de kerkenraad, ouderling J. Maliepaard, sprak de predikant namens de gemeente toe.

Ds. Pronk was sinds 21 april 2012 gemeentepredikant te Sirjansland. Hij werd bevestigd door ds. H.J. Lam met de woorden: ‘Blaast de bazuin te Sion’ uit Joël 2:1a en 15a. Intrede heeft hij indertijd gedaan met de woorden uit Joël 2:32.

De bevestiging tot gemeentepredikant van de Providence Reformed Church (RCA) te Grand Rapids zal naar verwachting plaatsvinden op 2 januari in de avonddienst (vanaf 18:15 lokale tijd). De dienst daar is te volgen en later na te luisteren via www.sermonaudio.com/prcgr.