Waar bent u naar op zoek?

Ds. J. Verboom neemt afscheid van Gouda

15-10-2020

Ds. J. Verboom heeft zondag 27 september afscheid genomen van de hervormde wijkgemeente De Oostpoort te Gouda. Hij is acht jaar aan deze gemeente verbonden geweest. Sinds 1 oktober is hij als krijgsmachtpredikant werkzaam in Stroe bij een verbindingsdiensteenheid. In de afscheidsdienst, die gehouden werd in de St. Janskerk, waren 250 genodigden, toekomstige collega’s vanuit de krijgsmacht en gemeenteleden van De Oostpoort aanwezig. De muzikale medewerking werd verzorgd door Johan van der Pol (orgel) en muziekgroep Sonorous. De tekst voor de verkondiging luidde: U hebt mijn oren voor U geopend en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.’ (Ps.40:8). De essentie is dat als ons ego minder wordt, er juist ruimte komt voor innerlijke vrede van God en meer van Zijn reddende kracht. Er is moed voor nodig om je innerlijke zwakte te erkennen. Ds. Verboom sprak de wens uit dat De Oostpoort een plek mag zijn waar je veilig met je worstelingen naar voren kunt komen en dat er verbinding mag zijn tussen gemeenteleden onderling en naar God. Christus’ trauma van het kruis is uiteindelijk de grote bron van eeuwige vrede voor de mensheid geworden.

Ds. K.H. Ubels, hoofd krijgsmachtspredikant, vertelde over de rol van geestelijk verzorgers in de krijgsmacht, waarna hij een inleiding hield over de rijke beloften vanuit Gods Woord en dat we allemaal ‘onderweg’ zijn. ‘Het is mooi dat Tanno vanuit het midden van de gemeente zijn taak als krijgsmachtpredikant mag aanvangen.’ Ds. Verboom beloofde dat hij van harte zijn ambt trouw zal blijven met liefde voor de mensen, voor de gemeenschap van militairen en voor allen die God op zijn weg zal brengen. Na de zegen kreeg hij de stola omgehangen van de Protestantse Geestelijke Verzorging en een dienstbijbel aangeboden.

D. van Veen hield een toespraak namens de algemene kerkenraad en het ministerie van predikanten te Gouda. Wethouder C.P. Dijkstra sprak namens B&W van de gemeente Gouda, E. van der Hoog namens kerk en krijgsmacht en D. van den Broek namens wijkgemeente De Oostpoort. Ds. Verboom bedankte tot slot iedereen voor de gesproken woorden en de goede tijd in De Oostpoort.