Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.W. Verboom doet intrede in Apeldoorn

21-07-2022

Ds. J.W. Verboom is op zondag 3 juli verbonden aan de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn. Daarvoor diende hij ruim vijf jaar de hervormde gemeente Groot-Ammers. De bevestigingsdienst in de Grote Kerk aan de Loolaan werd geleid door ds. H.I. Methorst, predikant van wijk Oost van de ge-meente. Hij preekte vanuit 1 Koningen 19:9-18. Daarin gaat het over de profeet Elia, die zich verstopt in een grot om te ontkomen aan de woede van Izebel. ‘Hij vlucht en zucht’, aldus de predikant. ‘Dat geldt soms ook voor dominees in deze tijd. De HEERE laat het daar echter niet bij zitten. Hij zoekt Zijn dienaar op en vraagt: “Wat doet u hier, Elia?” Het doel is ons in de spiegel te laten kijken en onze blik daarna op Hem en Zijn Woord te richten.’

In een persoonlijk woord betrok ds. Methorst de vraag van de Heere aan Elia ook op zijn nieuwe ambtsbroeder: ‘Wat doe jíj hier?

Ik hoop dat je, net als Elia – de Heere is mijn God –, je naam tot kern van je boodschap maakt: Johannes, God is genadig.’

Later op de dag deed ds. Verboom intrede met als kerntekst Jesaja 33: 17a: ‘Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid.’ Hij startte zijn preek door de band tussen Apeldoorn en het koningshuis te benoemen. Zo was koningin Wilhelmina volgens hem tijdens haar regeerperiode regelmatig achter in het godshuis aan de Loolaan te vinden. Aan het einde van de preek kwam hij daarop terug: ‘De koningin was er vandaag helaas niet, maar de Koning wél. Zag u Hem? Dát kom ik hier doen: de schoonheid van die Koning en Zijn Koninkrijk schilderen.’

Na de intredepreek werd ds. Verboom toegesproken door ds. M. de Leeuw namens de werkgemeenschap van predikanten, door G.W. Bok namens de classis Veluwe en door ouderling W.J.C. Gijsbertsen namens de kerkenraad van de Eben-Haëzerkerk. De Eben-Haëzerkerk had sinds 4 oktober 2020 een vacante predikantsplaats; toen ging ds. P.J. den Admirant met emeritaat.