Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.W. Wind ambulant predikant

11-02-2021

Per 1 februari is ds. J.W. Wind uit Westervoort beschikbaar als (beroepbaar) ambulant predikant. Naast zijn preekbeurten hoopt hij hierdoor zijn predikantschap wat breder voor het geheel van de kerk in te kunnen zetten. Een ambulant predikant moet niet verward worden met een interim predikant. Een interim predikant heeft een specifieke opdracht om een gemeente in een bijzondere situatie te begeleiden.

Per medio 2019 is er binnen de Protestantse Kerk in Nederland een nieuwe functie gekomen, die van ambulant predikant. Het instellen van deze functie heeft als doel om de mobiliteit van predikanten te bevorderen en gemeenten die door verschillende omstandigheden (ziekte van een predikant of in geval van vacaturetijd) op korte termijn op tijdelijke basis een predikant nodig hebben, van dienst te kunnen zijn.

Afhankelijk van de behoefte valt hierbij te denken aan pastoraat, catechese, kringwerk en het leiden van kerkdiensten. De ambulant predikant komt in dienst van de Protestantse Kerk op het moment dat er op voordracht van het Mobiliteitsbureau tussen een predikant en een gemeente die zich bij het Mobiliteitsbureau heeft aangemeld, een zogenoemd ‘klikgesprek’ heeft plaatsgevonden. Een arbeidsovereenkomst treedt dan pas in werking als er een ‘match’ is en beide partijen ermee ingestemd hebben. Het Mobiliteitsbureau kijkt uiteraard met het oog op werk- en vruchtbaarheid naar een redelijke