Waar bent u naar op zoek?

Ds. J. Westland 50 jaar predikant

02-09-2021

Op dinsdag 7 september 1971, nu vijftig jaar geleden, werd kandidaat Jacob Westland bevestigd tot predikant in de hervormde gemeente van Schoonrewoerd. De kandidaat uit Huizen had na zijn toelating tot het ambt van veertien gemeenten een beroep ontvangen. Na Schoonrewoerd volgden zes gemeenten: Amersfoort, Ede, Kampen, Putten, Bergambacht en, van 2006 tot zijn emeritaat in 2011, Houten. Hij woont nu in Putten en verleent daar ook pastorale hulp.

Verder was ds. Westland docent dogmatiek bij de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden te Houten. Hij is vele jaren vanwege de Gereformeerde Bond mentor van een preekkring voor jonge predikanten geweest. In de redactie van het blad Lichtspoor van de IZB heeft ds. Westland een plaats. In de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond schreef hij deel 5 over de betekenis van de zegen en recentelijk Goed en zinvol leven. Levenswijsheid, deugd en geluk in bijbels perspectief.