Waar bent u naar op zoek?

Ds. K. Exalto honderd jaar geleden geboren

12-06-2019

Op 11 juni was het honderd jaar geleden dat ds. K. Exalto werd geboren. Van 1969 tot 1989 was hij bestuurslid van de Gereformeerde Bond. Vele, vele artikelen schreef hij in De Waarheidsvriend, schrijft ds. H. Westerhout.

Wie was deze markante man die pas later in zijn leven predikant werd?

Vanaf 1955 tot 1985 diende ds. Exalto in een vijftal hervormde gemeenten. Hij vond het wijs en verstandig op een moment te vertrekken dat het in de gemeente nog goed ging. De invloed die hij op de gemeente uitoefende, was in het geheel niet persoonsgericht. Na het vertrek werd nergens een standbeeld (letterlijk of figuurlijk) opgericht. Hij liet wel veel na.

 Doorwrocht

Op de preekstoel kwam hij met doorwrochte preken die zorgvuldig en nauwgezet werden voorbereid. Wie leerde om naar hem te luisteren, deed een schat aan schriftkennis op. Daarbovenuit was het hem een lieve lust om Christus in Zijn volheid te verkondigen. Hij haalde dikwijls Ezechiël 33 aan: Wanneer een dienaar niet getrouw is, zal het bloed van de hoorders van zijn hand geëist worden. Tijdens de catechisatie-uren, kerkgeschiedenislessen en op de kringavonden was hij in zijn element.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 juni 2019, of klik hier om de eerste twee pagina’s van het artikel gratis te downloaden. .

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.