Waar bent u naar op zoek?

Ds. K.M. Teeuw neemt afscheid van Voorthuizen

12-01-2023

Ds. K.M. Teeuw heeft op eerste kerstdag afscheid genomen van de hervormde gemeente van Voorthuizen. Ds. Teeuw preekte uit Lukas 2 en de nadruk lag op vers 8-18. De boodschap van Kerst opent een perspectief voor de toekomst. De herders waren het uitschot van de maatschappij. De vanzelfsprekendheid van de kerk is voorbij. God kan ook vandaag de schamele kerk opzoeken en verrassen met het Evangelie. Israël is een herdersvolk. David is achter de schapen vandaan geroepen. In de kerstnacht waken de herders, zij houden de wacht. Hier ligt onze roeping. Wees waakzaam en nuchter. Waar geen mens meer op rekende gaan de enge-

Na de preek dankte burgemeester J.J. Luteijn voor de goede samenwerking tussen de burgerlijke gemeente en de kerkelijke gemeente. Ouderling T. Kool sprak als voorzitter van de kerkenraad en namens alle andere geledingen een dankwoord voor de plezierige manier van samenwerken. Dit uitte zich in allerlei manieren van relaties, in de gemeente, in de kerkenraad en als gezin. Br. Kool liet de gemeente de familie Teeuw toezingen Weerklank 443. Hierna sprak ds. Teeuw enkele dankwoorden. Ds. Teeuw is predikant geworden van de hervormde wijkgemeente Singelkerk in Ridderkerk. Hij stond bijna vijf jaar in Voorthuizen.