Waar bent u naar op zoek?

Ds. K. Timmerman doet intrede te Schoonhoven

02-09-2021

Ds. K. Timmerman is zondagmorgen 22 augustus bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Schoonhoven. In de bevestigingsdienst ging ds. W.G. Hulsman uit Genemuiden voor. Deze preekte over 2 Korinthe 3:5-6a, met als thema ‘Nadere kennismaking’. Er kwamen drie punten aan de orde: onbekwaam zijn, bekwaam zijn en dienaar zijn. Na de bevestiging zong de gemeente de predikant Psalm 134:3 toe.

In de middagdienst deed ds. Timmerman intrede vanuit Genesis 8:20-9:17. In de preek kwamen de kernwoorden: de zondvloed, de ark en de regenboog aan de orde. Een nieuw begin is de mogelijkheid om de relatie met God te vernieuwen, verlangen wij ook naar vernieuwing? Dit is voor iedereen mogelijk, door het volbrachte werk van Jezus Christus, om zo tot zegen te zijn voor onze naaste. Aansluitend werd de predikant toegesproken door wethouder J. Vente namens de burgerlijke gemeente Krimpenerwaard, door ds. M.M.J. Verheuvel als naaste collega en namens de werkgemeenschap van predikanten en door J.C. van Dam, voorzitter van de kerkenraad, namens de gemeente. Ook las hij een groet voor van ds. Lorincz István van de zustergemeente Târgu Mureș uit Roemenië. Daarna zong de gemeente de predikant en zijn gezin de zegenbede toe. Ten slotte sprak ds. Timmerman een dankwoord uit.