Waar bent u naar op zoek?

Ds. K. Timmerman neemt afscheid van Dirksland

26-08-2021

Zondag 18 juli heeft ds. K. Timmerman afscheid genomen van Dirksland. Hij preekte uit Handelingen 13:42-52 met als kerntekst vers 43b: bij de genade van God blijven, de kern van het Evangelie.

De preek van Paulus en Barnabas is eenvoudig, hoe God werkt, hoe de belofte in Christus in vervulling is gegaan. Het gaat over de rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus, het hart van het Evangelie. Christus is de weg naar het kruis gegaan om verzoening teweeg te brengen, om ons te redden. Dat Evangelie is de afgelopen 4,5 jaar ook verkondigd aan u, zei ds. Timmerman.

Niet iedereen neemt dit Evangelie aan, sommigen verharden zich. Iedere keer moet deze boodschap verkondigd worden. Wij mensen houden niet van herhalen, maar deze boodschap moet wel herhaald worden. Dit Evangelie hebben we nodig, zonder kunnen we niet.

Paulus en Barnabas sporen aan om bij dat Evangelie te blijven, dat het alleen genade is, om daarin te blijven volharden. Een mens valt vaak terug in oude gewoonten en zonden. Maar als het goed is, ontdekken we juist dat we er niets van terechtbrengen. Alleen het zoen- en kruiswerk van Christus, alleen Gods genade in Christus kan ons redden. Als je dat beleeft, dan ga je er ook van getuigen, dan ga je dat ook uitdragen.

Hij spoorde de gemeente aan dicht bij Jezus te blijven, niet met de wereld mee te doen. Ook riep hij op om te blijven volharden in het bezoeken van de diensten, in de sacramenten, het lezen van de Bijbel en het gebed. Dan mogen we Gods genade ontvangen.

Na de verkondiging spraken P.W. Machielse en A. Zoutendijk namens de kerkenraad een dankwoord. Vervolgens sprak ds. Timmerman een dankwoord uit naar de burgerlijke gemeente, ring en classis, de contacten op vele terreinen in de gemeente zelf. De laatste taak die ds. Timmerman verrichtte, was ds. J. de Jong verbinden aan de gemeente als consulent en bijstand pastoraat.

Ds. Timmerman is op 22 augustus bevestigd in de hervormde gemeente van Schoonhoven.