Waar bent u naar op zoek?

Ds. L.W. den Boer doet intrede te Goedereede

11-02-2021

Ds. L.W. den Boer is zondagmorgen 7 februari bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Goedereede. In de intrededienst ging ds. M. Maas uit Dordrecht voor. Deze preekte over 2 Timotheüs 1:7 tot 14, met als thema ‘Niet vergeten’. Aan de handoplegging nam ds. Maas deel en zong ds. Maas ds. Den Boer Psalm 84:6 toe.

In de middagdienst deed ds. Den Boer intrede. Hij preekte over 2 Timotheüs 2:1-13. Het thema was ‘Maar het woord van God is niet gebonden’.

Aansluitend werd de predikant toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, N.M.C. Maijers, en zongen enkele kerkenraadsleden ds. Den Boer uit Weerklank lied 441:1 en 4 toe. Hierna sprak ds. K. Timmerman namens de werkgemeenschap van predikanten en als consulent. Door de coronaregels en omstandigheden werd ds. Den Boer in de kerk niet toegezongen maar toegespeeld op het orgel en in de huiskamers toegezongen.