Waar bent u naar op zoek?

Ds. L.W. den Boer neemt afscheid van Sliedrecht

04-02-2021

Ds. L.W. den Boer heeft op zondagmiddag 24 januari in de Grote Kerk van Sliedrecht afscheid genomen van wijkgemeente 3 van de hervormde gemeente van Sliedrecht. In het kerkgebouw konden door de huidige beperkingen slechts dertig genodigden aanwezig zijn, maar velen uit de gemeente hebben de afscheidsdienst bijgewoond via de livestream.

De tekst voor de prediking in de afscheidsdienst was uit Openbaring 4:3m: ‘En er was een regenboog rondom de troon.’ Vanuit deze tekst wees ds. Den Boer op de troon van de Heere, die in de hemel staat. De troon is het teken van het centrum van Gods macht. Vanuit deze troon komen bliksemstralen, donderslagen en stemmen als teken van het komende oordeel van God. Rondom de troon staat echter de regenboog, teken van de genade en heerlijkheid door het werk van de Heere Jezus. God zal oordelen, maar Hij zal genadig zijn in het oordeel, omdat Hij de zonde eenmaal al gestraft heeft in Zijn Zoon. De regenboog wijst ons verder heen naar wat komen gaat in het nieuwe Jeruzalem als de oordelen van God over zijn. Het nieuwe leven is al begonnen in de hemel, maar de regenboog biedt ons een perspectief naar die heerlijke toekomst.

Deze prediking in de afscheidsdienst sloot mooi aan op de tekst die centraal stond bij de intrededienst van ds. Den Boer, op 28 augustus 2016, uit Openbaring 1:17-19a. Toen was het thema ‘Geroepen door de Levende’.

Voorafgaande aan de dienst werd de predikant toegesproken door achtereenvolgens waarnemend burgemeester D.R. van der Borg namens de gemeente Sliedrecht, preses van de wijkkerkenraad ouderling A.K. Redelijkheid en ten slotte collega-predikant ds. G.J. Mink namens de algemene kerkenraad en de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers. Ds. Mink gaf zijn collega de zegen mee uit Psalm 134:3.

Ds. Den Boer diende de gemeente van Sliedrecht ruim vier jaar. Hij vertrekt naar de hervormde gemeente van Goedereede, waar hij DV op zondag 7 februari zal worden bevestigd en intrede zal doen.