Waar bent u naar op zoek?

Ds. L.W. Smelt neemt afscheid van Voorthuizen

A.J. Mouw
Door: A.J. Mouw
04-03-2021

Ds. L.W. Smelt uit Voorthuizen is met emeritaat gegaan. Daarom nam hij op 28 februari afscheid als dienstdoend predikant van wijkgemeente 2. Dit gebeurde in een dienst in Bethabara waarin hij zelf voorging. Aan het begin richtte hij zich tot degenen die via beeld en geluid met de dienst verbonden waren en heette hij ook hen van harte welkom.

Voor deze dienst had hij twee teksten gekozen, te weten Psalm 126:5 en Handelingen 11:23. Het thema was: ‘Met tranen zaaien en met volharding oogsten’. Hij benadrukte dat het niet altijd gemakkelijk is om het Woord van God te verkondigen en je maar moet afwachten wat er van het zaad terechtkomt, maar de blijdschap over de oogst zal overwinnen. De oproep tot volharding komt vooral uit Handelingen 11:23, waarin Barnabas de gemeente aanspoort om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Daartoe riep ook ds. Smelt zijn toehoorders op.

Omdat hij erg van zingen en muziek houdt, waren er in de dienst veel momenten waarin verschillende muziekteams, schoolklassen en ook zijn zonen liederen ten gehore brachten.

Na de preek en het dankgebed heeft ds. K.M. Teeuw de orde van afscheid gelezen, waarna hij zijn collega namens de algemene kerkenraad, wijk 1, het ministerie, de werkgemeenschap en het voorgangersoverleg bedankte voor zijn bijdragen in deze verbanden. Ook persoonlijk bedankte ds. Teeuw zijn collega voor de vele goede momenten die ze samen hebben beleefd. De burgemeester van de gemeente Barneveld, J. Luteijn, had een videoboodschap voor hem ingesproken. Ten slotte bedankte de voorzitter van de wijkkerkenraad, R. Lubbersen, de afscheidnemende predikant voor het feit dat hij vooral een verbinder was in de gemeente. De kerkenraadsleden zongen ds. Smelt en zijn vrouw via het beeldscherm toe: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’

A.J. Mouw
A.J. Mouw