Waar bent u naar op zoek?

Ds. M.A. Post neemt afscheid van Stavenisse

13-01-2022

Op zondag 19 december heeft ds. M.A. Post vanwege zijn emeritaat afscheid genomen van de hervormde gemeente Stavenisse. In de prediking stond ds. Post stil bij Johannes 3:22- 36, over de Bruidegom en Zijn vriend. Onder het thema ‘de Evaluatie’ had ds. Post de preek verdeeld in drie punten: succes, zegen en geloof. Johannes was de wegbereider van de Heere Jezus, maar toen de mensen naar Jezus ‘overliepen’, waren de discipelen van Johannes daarover teleurgesteld.

Predikanten beginnen hun arbeid vaak met veel ambitie, maar moeten ervaren dat succes op hun werk niet gegarandeerd is. Zij mogen wijzen op de Heere Jezus Christus, maar zelf moeten zij minder worden. ‘Geloof in Hem, dan ontvangt u eeuwig leven; zonder Hem is er geen toekomst!’ Ds. Post werd toegesproken door mw. M. Sijbers, burgemeester van de gemeente Tholen, ds. A.L. Molenaar namens de werkgemeenschap, ds. G. van den Berg als collega, H. van Beek als vriend en ten slotte door ouderling A.J. Zwerus namens gemeente en kerkenraad.

Wijzen op Jezus heeft ds. Post aanhoudend gedaan. In prediking en in alle vormen van het gemeentewerk was hij een wegwijzer naar het Lam, Dat de zonden der wereld op Zich nam. Trouw, gedreven en schijnbaar onvermoeibaar heeft hij met de vele door God hem geschonken talenten de gemeente van Stavenisse acht jaar mogen dienen. Hervormd Stavenisse mag in dankbaarheid op deze ambtsperiode terugzien.

Op 4 januari 2014 mocht ds. Post als deeltijdpredikant uit de mobiliteitspool bevestigd worden; drie jaar later heeft hij het door de gemeente op hem uitgebrachte beroep aangenomen. Hij was tevens pastoraal medewerker in zorgcentrum De Schutse in Sint Annaland.

Ook in de bredere verbanden was ds. Post actief. Vele jaren was hij docent Oude Testament aan de cursus theologische vorming voor gemeenteleden in Middelharnis, voorzitter van de Commissie Camping-evangelisatie Tholen, lid van de classicale vergadering van de classis Delta en consulent van de hervormde gemeente Sint Annaland. De klein geworden hervormde gemeente Stavenisse is een samenwerking aangegaan met de gemeenten van Sint Annaland en Sint Philipsland; samen hopen zij twee predikanten te beroepen.