Waar bent u naar op zoek?

Ds. M.C. Schreur doet intrede in Ouddorp

04-11-2021

Ds. M.C. Schreur is woensdagmiddag 27 oktober bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Ouddorp. Ds. G.R. Mauritz uit Randwijk leidde de bevestigingsdienst. De preek werd gehouden aan de hand van Psalm 132 met als thema ‘Beklede priesters en een juichend volk’.

Tijdens de avonddienst deed ds. Schreur intrede. Hij preekte over 2 Koningen 5:1-19, de genezing van Naäman. Het thema voor de verkondiging was ‘Was u en gij zult rein zijn’. Na de dienst werd de predikant toegesproken door de classispredikant ds. A. van der Maas, door consulent ds. M.K. de Wilde, die sprak namens de werkgemeenschap. Ds. C.W. Hoek voerde het woord namens de kerken op Ouddorp. Als laatste werd de predikant toegesproken door scriba Chr. van Huizen namens de kerkenraad. Ten slotte zong de gemeente de predikant Psalm 102:16 toe.