Waar bent u naar op zoek?

Ds. M.C. Schreur neemt afscheid van Harskamp

28-10-2021

Op zondagavond 17 oktober heeft de hervormde gemeente van Harskamp afscheid genomen van ds. M.C. Schreur, die ruim 7,5 jaar aan de gemeente verbonden was. Ds. Schreur behandelde in de prediking de geschiedenis van Elia op de berg Karmel, met als kerntekst 1 Koningen 18:21 en 24 en de verheerlijking van Christus op de berg naar aanleiding van Mattheüs 17:5. Hij sprak over: 1) Een indringende vraag: Hoelang hinkt gij op twee gedachten? 2) Een godde lijk antwoord: vuur van de hemel. 3) Een wolk van regen. 4) Een wolk van zegen. De stem van God de Vader: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!

Na afloop van de prediking werd de scheidende predikant toe- gesproken door burgemeester L.J. Verhulst van de gemeente Ede, ds. P.B. Verspuij als consulent en namens de werkgemeenschap van predikanten uit de ring Ede en door ouderling J. van Roekel namens kerkenraad en gemeente, waarna de gemeente ds. Schreur Psalm 121:4 toezong. Daarna sprak ds. Schreur een dankwoord uit.

Ds. Schreur deed 27 oktober intrede in de hervormde gemeente van Ouddorp.