Waar bent u naar op zoek?

Ds. M. Dubbelman doet intrede in Giessendam/Neder-Hardinxveld

14-10-2021

Na een vacante periode, die bijna drie jaar heeft geduurd, is op zondag 26 september ds. M. Dubbelman verbonden aan de hervormde gemeente van Giessendam/Neder- Hardinxveld (wijk 2 Noord). Tijdens de morgendienst werd hij bevestigd door zijn collega uit Giessendam/Neder-Hardinxveld ds. P. van de Voorde. Deze preekte uit 2 Korinthe 4, met de nadruk op vers 7. Het thema was ‘Alles, alles voor Hem’. Daarna werd de nieuwe predikant in en aan de gemeente verbonden.

In de middagdienst deed ds. Dubbelman intrede vanuit Filippenzen 1, waarbij de verzen 3-6 centraal stonden.

Aan het einde dan de dienst werd ds. Dubbelman toegesproken door burgemeester D.A. Heijkoop, namens de burgerlijke gemeente, ds. W.J. Westland namens het ministerie (collega’s) en de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers en ten slotte door wijkscriba P. de Groot, namens de beroepingcommissie, algemene kerkenraad en wijkkerkenraad. Deze laatste liet hem toezingen het lied ‘Gebed om zegen’ (Op Toonhoogte 167, gewijzigd).