Waar bent u naar op zoek?

Ds. M. Dubbelman neemt afscheid van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland

07-10-2021

Na bijna vijftien jaar verbonden te zijn geweest aan de hervormde gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland, nam ds. M. Dubbelman in de morgendienst van zondag 12 september afscheid. Hij preekte uit Psalm 89 met als thema ‘de trouw van God’. In het eerste deel wordt door Ethan de trouw van God bezongen. De blijken van goedertierenheid in vers 2 is de vertaling van het Hebreeuwse woordje chesed, dat meer betekent dan trouw of verbondstrouw. Wat God zegt, gebeurt ook, Hij doet wat Hij belooft. Maar zijn we ons daarvan bewust en leven we daar ook naar?

In het tweede deel gaat het over Gods goedertierenheid over David. In het derde deel beklaagt Ethan zich, hij ziet die trouw niet.

Zo kan dat bij ons ook zijn. We ervaren het soms zo anders. Wij zien niet alles, maar God wel. Hoe kunnen wij leren op Zijn belofte te vertrouwen en daaruit te leven? Wij weten dat de Zoon van David is geboren. Jezus Christus de Gezalfde.

Hij is de Eerstgeborene, de Koning. God laat Zich zien. Hij overwint de dood. Hij in onze plaats, om ons een beter leven te geven.

God is trouw geweest in de afgelopen vijftien jaar. Dat was niet altijd zichtbaar, maar bij onzekerheid mogen we steeds weer kijken naar het kruis. God is betrouwbaar en Jezus is het antwoord. Laten we daaraan vasthouden tot we mogen deelnemen aan het grote bruiloftsfeest.

Na de zegen sprak burgemeester Theo Segers van gemeente Molenlanden. Ds. J. Holtslag sprak als directe collega en namens de hervormde ring en werkgemeenschap en classis Zuid-Holland zuid. Tot slot sprak de voorzitter van de kerkenraad, B. van Genderen.

Ds. M. Dubbelman heeft 26 september intrede gedaan in de hervormde gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld (wijk 2 Noord).