Waar bent u naar op zoek?

Ds. M.G.M. Mudde doet intrede in Oosterwolde/Noordeinde

06-07-2023

Op zondag 2 juli ontving de hervormde gemeente Oosterwolde/Noordeinde, na een vacante periode van negen maanden, ds. M.G.M. Mudde als predikant. In de bevestigingsdienst ging ds. M. van Dalen uit Noorden voor. Deze bediende het Woord uit Jesaja 55. Vers 8 en 9 vormden de centrale tekst: ‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’ Ds. Van Dalen wees de aanwezigen erop dat God Zich met deze woorden in het hart laat zien. Zijn macht en majesteit, Zijn liefde voor zondaren. En deze God en deze boodschap mag ds. Mudde aan de gemeente verkondigen.

Na de verkondiging werd ds. Mudde bevestigd door ds. C. van de Worp.

Voorafgaande aan de intrededienst werd ds. Mudde toegesproken door wethouder B. Engberts namens het college van burgemeester en wethouders, door ds. C. van de Worp namens de classis, de werkgemeenschap en als consulent, en door ouderling G. Evink namens de gemeente en als voorzitter van de kerkenraad.

In de intrededienst bediende ds. Mudde het Woord uit Hooglied 5:2-16. Hij wees de gemeente erop dat in de prediking Christus naar het hart van de mens dingt. Hij forceert hierbij niet, want Hij wil in vrijheid geliefd worden. De liefde is hierbij de drijfveer achter Zijn handelen, een voortdurend geklop op ons hart. Wat een wonder dat mensen die zwart van de zonde, nochtans door Christus met witte klederen bekleed mogen worden. De taak die ds. Mudde in de gemeente heeft, is de kruisbanier hooghouden in Christus.