Waar bent u naar op zoek?

Ds. M.G.M. Mudde neemt afscheid van Hollandscheveld

22-06-2023

Ds. M.G.M. Mudde heeft zondagmiddag 18 juni afscheid genomen van de hervormde wijkgemeente Rehobôth te Hollandscheveld. Hij diende de gemeente bijna vijf jaar. Voorafgaand aan de eredienst werd ds. Mudde toegesproken door ds. Y. Breemes namens de hervormde en de gereformeerde kerk van Hollandscheveld. Ouderling D. Schipper sprak de scheidende predikant toe namens de kerkenraad en de gemeente. Daarna werd ds. Mudde Psalm 119:9 toegezongen. Ds. Mudde sprak vervolgens de gemeente toe, waarna de dienst begon. De predikant bediende het Woord uit Johannes 1:19-34 met als kernteksten vers 23 en 29. Johannes doopt in de Jordaan en had een ontdekkende prediking. Dit roept vragen en weerstand op en men vraagt aan Hem: ‘Wie zijt Gij?’ ‘Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, noch Elia, noch de profeet?’ Zo is de prediking het hart van de eredienst. De Heere neemt dan Zelf het Woord door de broze en zondige mensenwoorden heen. Als God aan het Woord is, werpt het vaak weerstanden op. Bidt daarom om de Heilige Geest om de boodschap recht te verstaan. Snap je de ernst van de boodschap, dan snap je ook de doop. Geef hoog op van Christus. We moeten Hem zien en niet naar onszelf zien. Zoals de Israëlieten gered werden door te zien naar de koperen slang, zo moeten wij zien op Het Lam, Dat de zonden van de wereld wegneemt. Zien is hebben!

Ds. Mudde hoopt op zondag 2 juli als predikant bevestigd te worden in de hervormde gemeente van Oosterwolde-Noordeinde.