Waar bent u naar op zoek?

Ds. M. Klaassen neemt afscheid van Arnemuiden

15-09-2022

Op zondag 4 september heeft ds. M. Klaassen afscheid genomen van de hervormde gemeente Arnemuiden. In totaal was hij zeven jaar verbonden aan de gemeente. In zijn afscheidsdienst bediende hij het woord uit Johannes 3:30: ‘Hij moet wassen, maar ik minder worden.’ Als eerste behandelde ds. Klaassen de aanleiding voor deze woor- den. Waarom spreekt Johannes de Doper deze woorden? De discipelen van Johannes steekt het dat er meer mensen naar de Heere Jezus gaan. De les hieruit is dat zij die dezelfde boodschap brengen, geen concurrenten van elkaar zijn. Het gaat namelijk niet om ons maar om Hem. Vervolgens werd de reactie van Johannes behandeld. Hieruit blijken vier dingen: 1) Johannes ziet Gods leiding in zijn leven. 2) Johannes kent zijn positie. 3) Johannes ziet en begrijpt wie Jezus is. 4) Johannes trekt de enige en juiste conclusie: Hij moet wassen, maar ik moet minder worden.

Dat Hij moet wassen, betekent groeien, steeds groter worden. Christus moet groter worden vanwege Zijn heerlijke Persoon, Zijn heerlijke werk en Zijn uitnemende liefde. Als Hij moet wassen, moeten wij dus minder worden. Dan zullen we zien wie Hij is, zodat we Hem alleen in alles zullen zoeken. Christus wordt het licht in je duisternis. De laatste vraag van ds. Klaassen was: Hebt u dit ontdekt in de afgelopen zeven jaar? In Hem is alles wat ik nodig heb, of gaan we aan Hem voorbij? Bedenk toch wat tot uw vrede dient. Wendt u tot Hem en wordt behouden! Ds. Klaassen sloot af met de wens om ons daar te mogen zien waar we Zijn schoonheid voor altijd zullen zien.

Na de dienst werd ds. Klaassen toegesproken door ds. G. Kater namens de plaatselijke kerken, door dhr. E.J. Verbruggen namens Bijbels Beraad M/V en ouderling S.C. van Belzen namens de gemeente en kerkenraad, waarna de gemeente het predikantsgezin Psalm 67 toezong.

Ds. Klaassen is sinds 1 september in dienst van Bijbels Beraad M/V, dat zich richt op bezinning, toerusting en ondersteuning van kerken op het gebied van huwelijk, geslacht, seksualiteit en relaties.