Waar bent u naar op zoek?

Ds. M. Kreuk bevestigd te Yerseke

01-06-2023

Op zondag 21 mei is ds. M. Kreuk bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Rehoboth te Yerseke. In de bevestigingsdienst ging zijn vriend ds. B.M. van den Bosch uit Linschoten voor en deed ds. T.W. van Bennekom uit Goes de bevestiging. Ds. Van den Bosch preekte uit Johannes 15:1-17, waarbij vers 16 centraal stond: ‘Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.’ Ds. Van den Bosch wees ds. Kreuk en de gemeente erop dat het God is Die roept en verkiest en dat alleen in deze weg er vrucht verwacht mag worden. De weg is nu dan naar Yerseke.

In de intrededienst preekte ds. Kreuk uit Psalm 85:9: Ik zal horen, wat God, de Heere, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. In de verkondiging waren er drie lijnen: het horen van de dichter, het spreken van God en het ‘maar’. In de eerste verzen van deze psalm is het gebed tot God. Eerst de dank dat God Zijn toorn heeft weggenomen, nadat een deel van het volk van Israël is teruggekeerd uit de ballingschap. Alleen heeft het teruggekeerde deel het moeilijk. Ze hebben te maken met tegenslagen. Daarom het gebed van de dichter of God Zijn toorn toch teniet wil doen. Na dit gebed volgt het horen van de dichter, het luisteren naar God. Dit met verwachting, want God zal spreken. En God spreekt van vrede. Zo mogen predikant en gemeente, samen optrekkend, in biddend opzien het verwachten van God in de periode die komen gaat.

Aansluitend werd de predikant toegesproken door ds. A.L. Molenaar uit Bruinisse ook namens ds. A. ten Brinke, beiden oudpredikant van de hervormde gemeente Rehoboth, door de heer R. Sinke namens de plaatselijke kerken, door burgemeester mw. J. van Egmond namens de burgerlijke gemeente Reimerswaal en door P.C. Bezemer, voorzitter van de kerkenraad.