Waar bent u naar op zoek?

Ds. M. Maas doet intrede in Rijssen

16-09-2021

Ds. M. Maas, die op 11 juli afscheid nam van de hervormde wijkgemeente 7 van Dordrecht, is zondagmorgen 29 augustus bevestigd als predikant van wijk 3 van de hervormde gemeente te Rijssen. In de bevestigingsdienst in de Schildkerk ging consulent ds. W.C. Zuijderduijn van de Rijssense wijk 2 voor. Na de bevestiging ging hij de gemeente en zijn nieuwe collega voor in de bediening van het Woord. Hij spitste de preek over 1 Korinthe 4:1 en 2 toe op de oproep herders en leraars te beschouwen als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. Van die beheerders wordt verlangd dat ze trouw blijken te zijn.

Voor aanvang van de middagdienst werd ds. Maas als nieuwe predikant toegesproken door locoburgemeester B. Beens namens de burgerlijke gemeente Rijssen- Holten, door ds. D.M. Elsman namens de algemene kerkenraad, het ministerie van predikanten, het werkoverleg van predikanten uit de regio, de classis Overijssel- Flevoland en de vijf andere wijken van de gemeente. Als laatste sprak ouderling A.J. Schaap namens de wijkkerkenraad de nieuwe predikant toe, waarop de kerkenraad instemde door het toezingen van Psalm 97:6. Daarna nam de gemeente dit toezingen over met vers 7 van dezelfde psalm.

Ds. Maas verkondigde het Woord vanuit Efeze 3:14-19 met als thema ‘Paulus’ voorbede en verlangen voor de gemeente’. Die voorbede doet de apostel letterlijk op z’n knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Opdat Hij geeft: met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest, geloof in Christus in het hart, de liefde van Christus die kennis te boven gaat. En dat alles om vol te zijn van God.