Waar bent u naar op zoek?

Ds. M. Maas neemt afscheid van Dordrecht

05-08-2021

Ds. M. Maas heeft zondagmiddag 11 juli afscheid genomen van de hervormde gemeente van Dordrecht. Hij was verbonden aan wijkgemeente 7. Ds. Maas preekte uit Psalm 121, onder de noemer ‘Onderweg naar de Heere, bewaard door de Heere’. ‘Dit is een psalm die blijft spreken, veel gebruikt bij tal van gebeurtenissen. Het is voor ons allemaal een ‘trapleuning’’, aldus de vertrekkend predikant. Ds. Maas stond sinds 2017 in Dordrecht en begint na de zomer zijn werk in Rijssen (wijk 3). Hij benoemde in zijn preek over Psalm 121 onder andere ‘dat we pelgrims zijn, mensen van onderweg’. ‘In geestelijk opzicht, maar ook ‘aards’. Dat drong weer tot me door toen ik het beroep naar Rijssen aannam: O ja, ik ook.’

Tijdens de dienst werden de predikant en zijn gezin, waarvan de twee oudste kinderen in Dordrecht blijven wonen, toegesproken door ds. W.J. van Schaik (wijk 9) namens het ministerie van predikanten, de werkgemeenschap en de algemene kerkenraad en ds. A.J. van den Herik (wijk 2), namens het Klein Convent en als consulent. Ds. Van Schaik bedankte ds. Maas ‘voor de vertolking van Gods intense zielzorg’ en noemde zijn collega ‘een vakman, een goede exegeet en een toegewijde en bekwame pastor’. Ds. Van den Herik noemde de korte tijd die hij samen ds. Maas optrok ‘plezierig en goed’. G.A. van Duinen, scriba van de hervormde wijk 7, sprak ds. Maas namens gemeente en kerkenraad toe en memoreerde de vele malen dat ds. Maas vanwege de coronapandemie in een vrijwel lege kerk voorging. In zijn dankwoord roemde ds. Maas zijn kerkenraad van de afgelopen vier jaar. Verder had hij een boodschap voor in het bijzonder de gemeenteleden ‘die midden in de reuring van deze tijd staan’, de groep 25-tot 55-jarigen. ‘Jullie hebben veel aan je hoofd. Laat het genadige woord dat klonk in het uur van je doop aan je voorafgaan.’ De afscheidsdienst vond plaats in de Augustijnenkerk te Dordrecht. Ds. Maas diende voor Dordrecht de hervormde gemeenten van Veenendaal, Hasselt en Hellouw.