Waar bent u naar op zoek?

Ds. M. Messemaker neemt afscheid van Nijkerk

16-09-2021

Op zondag 29 augustus heeft ds. M. Messemaker in de morgendienst afscheid genomen van Nijkerk. Hij bediende het Woord vanuit Spreuken 16:20: ‘Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de Heere vertrouwt: welzalig is hij.’ In de Bijbel en in de kerk gaat het werkelijk ergens om. Daarom is het zo belangrijk om scherp te zijn in de kerk en als de Bijbel opengaat. De predikant benadrukte het belang van verstandig letten op het Woord en je er werkelijk door te laten onderwijzen. Als de kennis van God en Zijn Woord niet eerst een voet hoger zit, dan komt het zeker geen voet lager.

Wanneer de kennis aan God afneemt, verhongert het geloof en de bevinding. De predikant keek terug op die onvergetelijke momenten met de gemeente waarop het Woord openging en we samen zicht kregen op het vleesgeworden Woord, waarop we werden meegenomen naar het kruis. In de dienst, bij het heilig avondmaal en op bezoek. Dan was daar het goede, dat wat enkel de goede Herder geven kan.

Na de verkondiging sprak ds. Messemaker een dankwoord uit. Vervolgens werd hij toegesproken door burgemeester G.D. Renkema namens de burgerlijke gemeente.

Ds. E. van den Noort sprak namens de algemene kerkenraad en het ministerie van predikanten. Hij noemde de diepe band die er was binnen het ministerie en bedankte voor alles wat ds. Messemaker voor de gemeente mocht betekenen, niet het minst voor de wijze waarop hij zich in coronatijd initiatiefrijk inzette om het kerkelijke leven doorgang te laten vinden. Ten slotte dankte ouderling P.J.H. van Daalen ds. en mevr. Messemaker namens wijkgemeente 2. Hij liet de predikant en zijn vrouw Psalm 17:4 en Psalm 121:4 toezingen.

Ds. Messemaker is op 12 september bevestigd in de hervormde gemeente van Cillaarshoek (deeltijd). Hij is ook docent godsdienst aan het Wartburg College in Rotterdam.