Waar bent u naar op zoek?

Ds. M. Noorderijk doet intrede in IJsselmuiden-Grafhorst

17-03-2022

Ds. M. Noorderijk is op zondagochtend 6 maart bevestigd als predikant van de hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst (wijk 1). De bevestigingsdienst werd geleid door ds. J. Harteman. In de preek stond deze stil bij 1 Korinthe 4 en in het bijzonder bij de eerste twee verzen. Hij verwees naar de gemeente van Korinthe, waar voorgangers werden beoordeeld op hoe zij het Evangelie verkondigden en niet op de verkondiging van het Evangelie zelf. Het bracht ds. Harteman bij de rol van de dominee, namelijk als dienaar van God, die ondergeschikt is aan Jezus Christus. Hij houdt weliswaar rekening met zijn toehoorders, maar is niet in dienst van de mensen. De dominee baseert zijn verkondiging en werkzaamheden op het Woord van God, deelt Zijn verborgenheden uit en is daardoor betrouwbaar: ‘De Bijbel is niet betrouwbaar omdat mensen dat vinden, maar omdat het de boodschap van God is.’ In de intrededienst preekte ds. Noorderijk over Jozua 1:1-11 met als thema ‘Opdracht en belofte voor een nieuwe periode’. Hij belichtte hoe het volk Israël zich op een kantelpunt bevond na de dood van Mozes, bij het binnengaan van het beloofde land met Jozua als leider en hoe hij zelf en zijn gezin verbonden zijn aan een nieuwe kerkelijke gemeente.

De boodschap van ds. Noorderijk: ‘Jozua betekent “God redt”. De Heere Jezus maakte onze redding mogelijk door Zijn lijden en sterven. Bij alles wat verandert, blijven God en Zijn Woord hetzelfde. Hij staat in het midden. Hem zij de eer. Zijn hand laat niet los wat Hij eenmaal begonnen is.’

De bevestigings- en intrededienst werden zonder beperkingen gehouden in de Dorpskerk. Tijdens de middagdienst werd ds. Noorderijk toegesproken en welkom geheten door burgemeester S. de Rouwe van de burgerlijke gemeente Kampen, door ds. M. van Dam namens de algemene kerkenraad en predikanten in de regio, en door ouderling W. Meuleman namens de kerkenraad en de hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst.

Wijk 1 was tweeënhalf jaar vacant, nadat ds. H.J.T. Lubbers een beroep naar Woudenberg had aangenomen. Ds. Noorderijk diende hiervoor de gemeenten van Zetten-Andelst en Tiendeveen-Nieuw Balinge.