Waar bent u naar op zoek?

Ds. M. Noorderijk neemt afscheid van Zetten-Andelst

03-03-2022

In de Hervormde kerk te Zetten heeft ds. M. Noorderijk tijdens de morgendienst van zondag 27 februari afscheid genomen van de gemeente van Zetten-Andelst, vanwege het aannemen van het beroep naar IJsselmuiden-Grafhorst. Hij heeft de gemeente Zetten- Andelst vanaf 2 juli 2017 gediend. In de afscheidsdienst preekte ds. Noorderijk naar aanleiding van Deuteronomium 30:11- 20 en Deuteronomium 31:30-32:6. Daarbij was de tekst genomen uit Deuteronomium 30:19 en 32:3.

De predikant behandelde de laatste woorden van Mozes aan het volk Israël aan de hand van het thema ‘Afscheid nemen’. Dit werd uitgesplitst in de volgende drie punten: Mozes die terugblikt, die oproept, die de Heere prijst. Ds. Noorderijk benadrukte dat hij in zijn bediening telkens mocht wijzen op Jezus Christus en Die gekruisigd, zoals Mozes het volk telkens mocht voorhouden het leven en de zegen tegenover de dood en de vloek. Vervolgens klonk de oproep vanuit vers 19b: ‘Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht’. Daarbij werd de intredetekst aangehaald uit 1 Timotheüs 1:15. Zoals Mozes de lofzang aanhief ‘Want ik zal de Naam van de Heere aanroepen; geef grootheid aan onze God!’, mogen ook wij Hem telkens groot maken.

Aan het einde van de dienst sprak ouderling A. Zoutewelle ds. Noorderijk en zijn gezin namens kerkenraad en gemeente toe. Het predikantsgezin werd toegezongen met Psalm 17:4 (aangepast). Omdat de afscheidsdienst vanwege corona uitgesteld moest worden, konden niet alle sprekers nu aanwezig zijn. In zijn dankwoord dankte ds. Noorderijk ook ds. G.R. Mauritz uit Randwijk, die namens de werkgemeenschap predikanten te Elst en classis Gelderland Zuid & Oost zijn afscheidswoorden schriftelijk aan hem had gericht. Dat gold eveneens voor de burgerlijke gemeente Overbetuwe.

Ds. Noorderijk hoopt op 6 maart bevestigd te worden en intrede te doen in de hervormde gemeente van IJsselmuiden-Grafhorst.