Waar bent u naar op zoek?

Ds. M. van de Ruitenbeek neemt afscheid van Wilnis

19-05-2023

Op zondag 7 mei heeft ds. M. van de Ruitenbeek afscheid genomen van de hervormde gemeente te Wilnis, die hij sinds 10 september 2017 heeft gediend. De aanleiding tot dit afscheid was een bijzondere. De predikant is begin 2022 een tweejarige studie begonnen voor interim-predikant. Recent heeft de mobiliteitspool van de Protestantse kerk in Nederland een beroep op hem uitgebracht als predikant in algemene dienst tot interim-predikant (parttime). Een bijzondere weg van Godswege. Om zijn studie versneld af te ronden, moest op korte termijn afscheid worden genomen.

Als aanvangstekst was gekozen Jesaja 55:1. De Schriftlezing was Openbaring 22 met als tekstkeuze de verzen 20 en 21. Op een dag als vandaag, zo begon ds. Van de Ruiten beek, zijn we geneigd terug te kijken. Dan kan het gaan om recente gebeurtenissen of verder weg. Naarmate we ouder worden, wordt dat meer en zijn we geneigd de tijd van toen te idealiseren. Wie kent niet de verzuchting ‘Vroeger was alles beter’. Als we Openbaring 22 lezen, levert dat een teleurstelling op, want daar staat iets heel anders. Openbaring zelf tekent verschrikkelijke dingen op. Oordelen, vernietigingen, we leven er middenin. Dat gaat aan hoofdstuk 22 vooraf. Daarom gaan we terug in het oudste verleden, naar Genesis 1. God zag dat het goed was. Daaraan doet Openbaring 22 ons terugdenken. We weten van de verboden boom. De mens at, waardoor de toegang ons werd ontzegd. En nu wenkt een volkomen toekomst. Jezus Christus maakt die mogelijk door Zijn kruisdood en opstanding. Door het geloof in Hem gaat de deur open. In het tekstvers wenkt het verlangen. ‘Kom’, klinkt het. Geleid door en samen met de Geest (vers 17) mag de bruidsgemeente dat uitroepen. Waarom duurt het zo lang? Niet allen zijn al toegebracht. We worden ingeschakeld om mensen te leiden tot Jezus. Zijn genade uit vers 21 is zeker en we mogen pleiten op Zijn belofte. Het beste, de Beste komt nog! Na de voorbede hebben gemeente en predikant(sgezin) ter onderstreping hiervan elkaar Psalm 146:1 en 3 toegezongen.