Waar bent u naar op zoek?

Ds. M.W. Westerink neemt afscheid van Langerak

18-03-2021

Ds. M.W. Westerink heeft op zondagmiddag 28 februari afscheid genomen van de hervormde gemeente te Langerak. Er konden door de beperkingen in verband met COVID-19 dertig genodigden in de dienst aanwezig zijn, maar de dienst was ook te volgen via de livestream. Ds. Westerink nam afscheid met woorden uit 1 Petrus 1:25:

‘Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.’

Voorafgaand aan de dienst werd ds. Westerink toegesproken door burgemeester T.C. Segers namens de burgerlijke gemeente Molenlanden, ds. C.M. Baan namens de werkgemeenschap en namens buurgemeente Nieuwpoort. De laatste spreker was de preses van de kerkenraad, ouderling A.J. Noorland. Ds. Baan gaf aan ds. Westerink de woorden uit Jesaja 52:7 mee: ‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede bood

Ds. Westerink diende de gemeente in Langerak ruim zes jaar. Hij is vertrokken naar de hervormde gemeente te Veenendaal, waar hij 14 maart is bevestigd.