Waar bent u naar op zoek?

Ds. N.A. Donselaar bevestigd tot predikant met bijzondere opdracht

28-10-2021

Op zondag 3 oktober is ds. N.A. Donselaar in de hervormde dorpskerk van Sommelsdijk bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht. Ambtelijk verbonden aan de hervormde gemeente Sommelsdijk werkt ds.

Donselaar als predikant-geestelijk verzorger in woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh.

In de morgendienst werd ds. Donselaar onder handoplegging bevestigd door ds.

M.K. de Wilde. De tekst voor de preek was 1 Petrus 5:2a. Ds. De Wilde trok de lijn van predikant naar herder en vervolgens de goede Herder, een Herder Die je draagt op Zijn schouders en je thuisbrengt bij de Vader.

Een herder geeft veel onderwijs aan zijn schapen en daarmee mag hij doorgeven wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Maar ook: Je bent als herder een voorbeeld voor de kudde. Leef de Bijbel, leef het Woord.

Dien met blijdschap de Heere Jezus, als voorbeeld en laat dát zien.

Ds. Donselaar deed intrede in de middagdienst in de Lukaskapel van Nieuw Rijsenburgh, in het bijzijn van gasten en bewoners.

Thema van de preek was ‘Een bemoedigend geheim’, gebaseerd op Mattheüs 13. Hier lezen we de gelijkenis van de zaaier die het Evangelie zaait, het waarom van het spreken in gelijkenissen door de Heere Jezus en de gelijkenis van het mosterdzaadje en het zuurdeeg.

Een beetje zuurdeeg doet zijn werk in drie maten meel. Je ziet het zuurdeeg niet maar het heeft geweldige kracht met een groot resultaat. De predikant maakte onder andere een vergelijking met het Evangelie van de Gekruisigde. Het zuurdeeg ging ten onder in het meel; Jezus ging ook ten onder. Dat is wat Hij Zelf wilde. Hij stierf en werd begraven; Hij gaf zichzelf op. Zijn heerlijkheid hield Hij verborgen. Maar de dood kon Hem niet vasthouden. Hij stond op in heerlijkheid en met Hem straks alle gelovigen.

Wij mogen ook het Evangelie van God uitdragen, overal waar God ons geplaatst heeft. Dat Evangelie zal haar krachtige werk doen. De Geest staat hiervoor garant.

Sinds 1974 is ds. Donselaar de elfde predikant die verbonden is aan de Lukaskapel in Nieuw Rijsenburgh (voorheen verpleeghuis ‘de Samaritaan’).