Waar bent u naar op zoek?

Ds. N.M. van Ommeren neemt afscheid van Nieuwendijk en Sleeuwijk

26-08-2021

Op zondag 18 juli heeft ds. N.M. van Ommeren in de morgendienst afscheid genomen van hervormd Nieuwendijk. ’s Middags nam hij afscheid van de hervormde Ichthusgemeente te Sleeuwijk. De Schriftlezing was Filippenzen 1:1-14, de tekst was vers 3 tot 5. Terwijl de apostel Paulus diep in een kerker in Rome gevangen zit, dankt hij God, telkens wanneer hij aan de Filippenzen denkt. Er is een sterke band tussen Paulus en de gemeente te Filippi. Paulus is blij met de gemeente van Filippi, die voor hem, de gevangen apostel, bidt. Zélf blijft hij ook bidden voor hen. Dit typeert ook het echt gemeente-van-Jezus-Christus-zijn: een warme, biddende betrokkenheid op elkaar. Ook al is dat er in de gemeente te Filippi, en ook in Nieuwendijk en Sleeuwijk, het kan altijd nog meer worden en daarom bidt de apostel de gemeente toe: ‘En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid.’ (Filip.1:9) Die boodschap wilde ds. Van Ommeren beide gemeenten ook graag meegeven, waarbij onze liefde naar elkaar gegrond is in wat God geeft aan ons: De genade en vrede van Hem, onze Vader, en van Jezus Christus, Zijn Zoon.

Na de preek volgden enkele toespraken. Eerst sprak ds. R. R. Maathuis namens de werkgemeenschap van predikanten. Daarna sprak A.D. Drost als scriba van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Ten slotte sprak H. Dekker, voormalig voorzitter van de kerkenraad, woorden van dank voor wat ds. Van Ommeren in de afgelopen jaren mocht betekenen voor hervormd Nieuwendijk. Ook dankte hij mevrouw Van Ommeren voor wat zij allemaal in de gemeente heeft gedaan. In de middagdienst in Sleeuwijk sprak M. Tolhoek, voorzitter van de kerkenraad aldaar, eveneens woorden van dank. Ds. Van Ommeren sprak in beide gemeenten zelf ook een dankwoord uit. Hij vestigt zich als emeritus in Drachten.