Waar bent u naar op zoek?

Ds. Oosten over ‘zijn’ Friezen

08-10-2012

Er zijn ook in Friesland levensvatbare gemeenten, houdt ds. L.H. Oosten de rest van Nederland voor. Intussen sluit hij in een interview met Meta van der Wind de ogen niet voor de secularisatie in ‘zijn' provincie.

De predikant uit Driesum stelt vast dat de ontkerkelijking, net als overal elders in het land, ook in Friesland verontrustende vormen aanneemt. In zijn pas verschenen boek Vrije Friezen. Momenten uit de kerkgeschiedenis van Friesland legt hij de vinger bij een aantal historische oorzaken.

De predikant maakt zichtbaar hoe de huidige tijd zich verwijderd heeft van de oorspronkelijke situatie. Theologen van naam passeren de revue. Johannes Bogerman en Wilhelmus à Brakel dienden ooit de Friese hoofdstad Leeuwarden.

Ds. Oosten: ‘Vanaf de Reformatie was Friesland sterk calvinistisch, gereformeerd. Ook de Nadere Reformatie trok haar sporen. Nu is dat allemaal ver weg. Er is sprake van ontkerkelijking en velen die wel naar de kerk gaan hebben nauwelijks kennis van de wortels van onze Protestantse Kerk.’

De predikant, die zelf Fries bloed heeft, woont sinds zijn emeritaat in 2006 in Friesland. Hij zou de kerk graag weer zien terugkeren naar het gereformeerde beginsel. ‘Dat kunnen wij niet organiseren, maar in de geschiedenis zien we dat de Heere wonderen kan doen.’