Waar bent u naar op zoek?

ds. P.A. Vlok

ds. W.J. Gorissen
Door: ds. W.J. Gorissen
19-05-2023

In de leeftijd van 76 jaar overleed op dinsdag 2 mei ds. P.A. Vlok uit Giessenburg. Peter Albertus Vlok werd 20 december 1946 te Gouda geboren, waar zijn ouders een groothandel in papierwaren hadden. Hij was een zeer rustige, wat verlegen jongeman die, zo bleek achteraf, autisme had. Zijn moeder raadde hem aan om dominee te worden, omdat hij ernstig met Gods Woord bezig was en daarin steun zocht voor zijn onrustige ziel.

Dr. C. Steenblok heeft hem in Gouda gedoopt. Zijn ouders gingen in 1953 uit de Gereformeerden Gemeenten over naar de Hervormde Kerk. In Gouda kerkte hij bij ds. P.P.J. Monster en zat hij op catechisatie bij ds. L. Roetman. In Wageningen deed hij zijn vicariaat bij ds. C. den Boer. Deze bevestigde hem op Tweede Paasdag in 1975 in Gouderak, de gemeente die hij 24 jaar diende.

Hoge intelligentie

Peter had een hoge intelligentie en, zo vertelde Adrie, zijn vrouw, ‘had hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel’. ‘Voor een preek over Johannes las hij al de twintig boeken die hij over deze evangelist had.’ Hij was dienaar van het Goddelijke Woord.

Van die ernst was hij zich terdege bewust. Zijn woordkeus in de preek was indrukwekkend. Zijn voordracht was minimaal. De mensen aan de kerkradio dronken zijn preken met hartenlust in, maar in de kerk had men moeite de aandacht erbij te houden. Met zijn arm leunend op de Bijbel boog hij zich voorover naar zijn geschreven preek en keek niet op of om. Ik heb hem daar diverse malen over gesproken, maar hij kon het niet anders. Hij wilde het wel en daarom werd hij voor een tijd legerpredikant. De jongens daar zouden hem wel wat vrijer maken. Helaas.

Te zwaar

Bij zijn afscheid van de hervormde gemeente van Gouderak, in 1999, toen allen hem en zijn vrouw de hand kwamen schudden, stond daar een volkomen andere ds. Vlok. Bevrijd was hij van een taak die hem veel te zwaar was. Hij dankte de Heere voor het geduld dat Hij met hem gehad heeft.

’Thuisgehaald’ heeft hij nu alle blijdschap en vrijmoedigheid om zijn Heere te zien en groot te maken. Bovenaan de rouwkaart staat zijn getuigenis voor ons: ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven’. (1 Joh. 5:2a)


Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. Hebreeën 13:7

De kerkenraad van de hervormde gemeente van Gouderak heeft met ontroering kennisgenomen van het overlijden van

ds. P.A. Vlok

In 1975 mocht hij zich als kandidaat aan onze gemeente verbinden. Tot zijn emeritaat in 1999 heeft hij zijn ambtelijke dienst met toewijding en liefde in ons midden mogen vervullen. Wij gedenken hem in dankbaarheid.

We wensen mevrouw Vlok met haar gezin de nabijheid en troost van de Heere toe.

Namens de kerkenraad van de hervormde gemeente Gouderak,

ds. J.C. van Trigt, preses

K. Noorlander, ouderling-scriba

Gouderak, mei 2023

ds. W.J. Gorissen
ds. W.J. Gorissen