Waar bent u naar op zoek?

Ds. P.D. Teeuw Doet Intrede In Sliedrecht

17-06-2021

Op zondag 30 mei is in de morgendienst ds P.D. Teeuw bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Sliedrecht (wijk 4). De bevestigingsdienst werd geleid door ds. P.J. Teeuw uit Papendrecht. Hij preekte vanuit 2 Koningen 2:14m ‘Waar is de Heere, de God van Elia, ja Hij?’ Na een vacante periode van twee jaar, sinds het emeritaat van ds. H.J. van der Veen, heeft wijkgemeente 4 weer een eigen predikant. In de middagdienst deed ds. P.D. Teeuw intrede vanuit Jesaja 12 met als kerntekst vers 3: ‘U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.’ Na de verkondiging werd de nieuwe predikant toegesproken door burgemeester mr. drs. J.M. de Vries namens de burgerlijke gemeente Sliedrecht, door ds. G.J. Mink namens de algemene kerkenraad, namens de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk medewerkers in de regio en als collega, door T.C.C. den Braanker, preses van wijkkerkenraad 4.

De zangers hebben ds. Teeuw namens de gemeente de zegenbede vanuit de bundel Weerklank lied 358 toegezongen ‘God zij met u elke dag en nacht’.