Waar bent u naar op zoek?

Ds. P.D. Teeuw neemt afscheid van Moordrecht

27-05-2021

Zondagmiddag 16 mei heeft ds. P.D. Teeuw afscheid genomen van de hervormde gemeente Beth-El te Moordrecht. In deze gemeente is ds. Teeuw op 18 december 2016 bevestigd door zijn vader, ds. P.J. Teeuw. Het grootste deel van de gemeente, familie en vrienden was thuis met de kerk verbonden via beeld- en geluidsverbinding. Na votum en groet zong een zanggroep Psalm 125:1 en 4. Ds. Teeuw bediende het Woord uit Deuteronomium 30:19, met als thema ‘Kies dan het leven’. Mozes staat aan het eind van zijn leven aan de grens van het beloofde land. Hij ziet scherp, eeuwen-ver scherp. Hij heeft het volk leven en dood voorgehouden. En dat is ook de prediking van ds. Teeuw geweest: het Woord van God voor ogen laten zien. Het is zijn verlangen geweest om in deze jonge gemeente te onderwijzen en op te bouwen en het geloof te versterken door onderzoek in de Schriften. In heel Deuteronomium is het God, Die kiest. Hij kiest voor het volk. Hij kiest het land. Hij kiest de priesters. Maar nu wordt het volk en ook de gemeente om een antwoord gevraagd. Er wordt geen keuze voorgehouden, maar Mozes dringt aan om hét Leven te kiezen, de smalle weg te gaan. Dit houdt in dat wij de Heere moeten liefhebben, Zijn stem moeten horen en Hem vasthouden. Dat is alles wat wij nodig hebben.

Na de prediking sprak scriba D.F. Noorlander namens de kerkenraad en de gemeente de predikant, zijn vrouw en kinderen toe. De kerkenraad zong het gezin Psalm 37:2 en 3 toe. Ds. Teeuw sprak daarna de kerkenraad en de gemeente toe. Na de zegen werd de dienst afgesloten door het zingen van Psalm 84:1. Ds. Teeuw wordt DV 30 mei bevestigd in Sliedrecht.