Waar bent u naar op zoek?

Ds. P.F. Bouter noemt’Kerk 2018′ een goed doordacht alternatief

07-02-2017

Juist nu alle kerkenraden hun mening mogen geven over ‘Kerk 2025’ verschijnt de brochure ‘Kerk 2018’ van ds. H. van Ginkel. Geeft hij een beter alternatief? vraagt dr. P.F. Bouter.

De Protestantse Kerk wil haar structuur eenvoudiger maken. In april 2016 nam de synode het rapport ‘Kerk 2025. Een stap verder’ aan, waarin voorstellen staan om de kerk meer terug te brengen naar haar basis: back to the basics. Aan de ene kant zijn discussies over de structuur van de kerk van beperkt belang: het gaat immers in elk dorp of stad om de gemeente die daar rondom Woord en sacrament bijeenverzameld wordt. Daar werkt de Heere!

Tegelijk kan een structuur nadelig zijn voor een gemeente of juist haar steunen. Daarom is het goed om aan de inrichting van de landelijke kerk goede zorg te geven. De reacties op ‘Kerk 2025’ waren tot op heden beperkt en vaak gericht op een bepaald (klein) onderdeel. Daar is met de brochure van ds. Van Ginkel uit Goes verandering in gekomen. 

Managementachtig

Ds. Van Ginkel onderbouwt zijn visie helder en grondig. Zijn eerste bezwaar brengt hij tot uitdrukking in de titel. Hij spreekt over ‘Kerk 2018’. De synode werkt te veel met voorspellingen en maakt daar beleid op. Wie zegt echter dat de ontwikkelingen de komende jaren zo gaan? Ds. Van Ginkel kiest voor wat er op dít moment in de kerk nodig is en gedaan moet worden en wil af van de pretentie dat we nu kunnen voorzien en beslissen over wat er in 2025 nodig is. Dit is gelijk een punt ter overweging.

Het is hierbij wel jammer dat ds. Van Ginkel aan het begin van de brochure het rapport ‘Kerk 2025’ helemaal in de hoek zet van een ‘managementachtige aanpak’. Hier doet hij naar mijn gevoel te weinig recht aan het verlangen van het rapport om de kerk werkelijk tot haar basis, wat betreft geloof en gemeente, terug te brengen. Hij doet eveneens te weinig recht aan de goede zorg van ‘Kerk 2025’ voor de kerk. Hij noemt die zorg verderop wel. Maar het risico bestaat door in het begin zo stevig in te gaan tegen de managementaanpak, dat de voorstanders van ‘Kerk 2025’, vanuit het gevoel dat hen geen recht wordt gedaan, zich voor het verdere van de brochure afsluiten. Dat zou jammer zijn, want ds. Van Ginkel biedt in de brochure een doordacht alternatief, waard om door gemeente, classes en de synode goed overwogen te worden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 9 februari 2017.