Waar bent u naar op zoek?

Ds. P.J. den Admirant neemt afscheid van Apeldoorn

22-10-2020

Zondag 4 oktober heeft ds. P.J. den Admirant in de middagdienst afscheid genomen van de hervormde wijkgemeente Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn, waaraan hij vijf jaar verbonden was. In het laatste jaar was het bijbelboek Openbaring voor de predikant de leidraad voor de Woordverkondiging. De tekst kwam deze dienst uit Openbaring 22:17a: ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom!’

De uitroep ‘Kom!’ drukt verlangen en urgentie uit, uitgesproken door de Geest en de bruid, waarbij de Geest altijd vooropgaat. Naar wie roepen zij? Naar hen die nog buiten de gemeente staan. Maar vooral is de uitroep een roepen naar Hem Die was, Die is en Die komen zal, aldus ds. Den Admirant. ‘God heeft mij geroepen om de Bruidegom aan te prijzen, de noodzaak daarvan is mij immers opgelegd.’ (1 Kor. 9:16) Daarmee memoreerde de predikant aan enkele bevestigingswoorden van precies veertig jaar geleden, toen hij in zijn eerste gemeente bevestigd werd. Hij sprak de wens uit dat bij eenieder in het hart het gebed omhoog komt: Kom, Heere Jezus! Na de Woordverkondiging werd ds. Den Admirant door middel van videoboodschappen toegesproken door ds. W. van Iperen (classis Veluwe), ds. A.A.F. van de Weg (hersteld hervormde gemeente Apeldoorn), de heer J. van de Haar (algemene kerkenraad protestantse gemeente Apeldoorn) en door ds. H.I. Methorst als collega en namens de werkgemeenschap van predikanten. Namens de landelijke kerk beëindigde ds. Methorst de officiële kerkelijke werkzaamheden van ds. Den Admirant als dienaar des Woords.

Scriba J. van der Wilt sprak namens de kerkenraad en gemeente een dankwoord. Aansluitend liet hij de zanggroep ds. en mw. Den Admirant toezingen ‘Zegen hen, Algoede; neem hen in Uw hoede.’

Omdat in deze dienst ook stil werd gestaan bij het veertigjarig predikantschap en het emeritaat per 1 november waren er videowoorden vanuit de gemeenten, landen en organisatie waar de predikant gediend heeft, te weten Waardenburg-Neerijnen, Kampen, GZB, Chili, Peru, Capelle aan den IJssel, Harderwijk, Kootwijk-Kootwijkerbroek en Apeldoorn. In een videoreportage keek het gezin Den Admirant terug hoe zij in die veertig jaar ds. Den Admirant als man, vader en predikant hebben meegemaakt. Als laatste lied in deze dienst gaf ds. Den Admirant de Ambrosiaanse lofzang op: ‘Heer, God, U loven wij!’