Waar bent u naar op zoek?

Ds. P. Koeman 55 jaar predikant

17-09-2020

Op dinsdag 21 september 1965 werd de 24-jarige kandidaat P. Koeman uit Huizen tot predikant van hervormd Bruchem en Kerkwijk bevestigd. Dat is nu vijfenvijftig jaar geleden. Van de emeriti in de kring van de Gereformeerde Bond zijn er met hem nu dertig die ten minste 55 jaar geleden in het ambt traden en nog in leven zijn. Na Bruchem en Kerkwijk stond ds. Koeman als predikant in Wezep, Oene en Rijssen. Vervolgens was hij in Woudenberg en Bilthoven parttime predikant, in verband met zijn voorzitterschap (van 1980 tot 1996) van de GZB en het docentschap bij de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond in Ede. In 1997 werd hij docent missiologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. In 2006 ging hij met emeritaat. Ds. Koeman woont in Barneveld, samen met nog vier andere hervormd-gereformeerde emeriti.