Waar bent u naar op zoek?

Ds. P. Koeman is pastor in een verpleeghuis

25-04-2016

Het werken in een verpleeghuis en een hospice is een bijzondere taak volgens ds. Koeman.

Als pastor mag hij meelopen met mensen in de laatste fase van hun leven. Hij omschrijft zijn werk als iets dat er toe doet en perspectief biedt, zeker ‘als lichten op aarde doven’. Wat houdt zijn taak in?

‘In de eerste plaats betreft mijn opdracht de pastorale zorg voor onze bewoners met hun familieleden. Het is gelukkig bij hoge uitzondering dat contact niet op prijs gesteld wordt. In de tweede plaats is er om de veertien dagen een bijbelkring, waaraan ik leiding geef.

Tevens mag ik op verzoek verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers van dienst zijn rond problemen betreffende morele kwesties, bij vragen rond palliatieve zorg, inzake kerkelijke visies en hoe die te benaderen. Er is regelmatig bezinning en samenspraak met artsen, psychologen, maatschappelijk werkster en de pastores.

Uitgenodigd

Het geheel van mijn werk wordt gedragen door de verkondiging van het Woord van God op zondag en tijdens de christelijke feestdagen evenals op bid- en dankdagen en bij de jaarwisseling. In de tweede week van november wordt er in Norschoten een herdenkingsdienst gehouden. Daarvoor worden familieleden en bekenden van de overleden bewoners uitgenodigd en is er een meditatief moment, toegespitst op dit ingrijpende gebeuren.

Naast deze activiteiten hebben wij als pastores regelmatig overleg met onze directeuren en met de manager zorg en welzijn alsook met de hoofden van diverse afdelingen. Ons werk wordt door hen gedragen en van harte gesteund.’

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van 29 april 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)