Waar bent u naar op zoek?

Ds. P.M. Breugem 60 jaar predikant

16-12-2021

Zestig jaar geleden, op tweede kerstdag 1961, kreeg de hervormde gemeente van Achterberg kand. P.M. Breugem uit Stolwijk als haar eerste predikant. In 1909 was er in Achterberg een kerkgebouw gekomen, in 1947 was er een gemeente gesticht, hulppredikers hadden er gewerkt, maar nu kreeg de gemeente een eigen predikant. Pieter Marius Breugem was op 8 januari 1930 in Kethel geboren. Hij studeerde eerst geschiedenis en begon in 1956 in Utrecht zijn theologische studie. Na ruim vier jaar in Achterberg te hebben gestaan, werd ds. Breugem in 1966 naar de hervormde gemeente van Barneveld geroepen. Daar bleef hij tot zijn emeritaat in 1995 en is hij blijven wonen. Bij zijn afscheid in 1995 werd ds. Breugem benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van de ruim 260 emeriti in de kring van de Gereformeerde Bond is ds. Breugem op vier na de oudste.