Waar bent u naar op zoek?

Ds. P.M. van ’t Hof doet intrede te Rijssen

10-06-2021

Met de komst van ds. P.M. van ’t Hof uit Huizen kreeg wijkgemeente 4 van de hervormde gemeente Rijssen op eerste pinksterdag, zondag 23 mei, weer een eigen predikant, precies een jaar na het afscheid van ds. J. van het Goor.

In de morgendienst vond de bevestiging plaats door zijn schoonvader, ds. W.C. Meeuse uit Sliedrecht. De prediking uit Johannes 15:26,27a had als thema: ‘Het getuigenis van de Geest’.

De intrededienst, die ’s middags plaatsvond, werd ingeleid met het zingen van een welkomstlied en een pinksterlied door acht kinderen uit de wijkgemeente. Vervolgens sprak ds. D.M. Elsman als consulent de nieuwe predikant toe namens de werkgemeenschap en het ministerie van predikanten. Als voorzitter van de kerkenraad heette E.W. Tijhof de nieuwe predikant en zijn gezin van harte welkom. Als welkomstcadeau ontving ds. Van ’t Hof een visuitrusting. Hiermee werd de link gelegd naar het missionaire ‘vissers van mensen’ zijn.

Tevens waren er woorden van dank voor ds. Elsman en ds. G.A. Schreuders uit Wierden, die in het afgelopen jaar bijstand hebben verleend in het pastoraat.

De kerkenraad zong het predikantsechtpaar lied 260 uit Weerklank toe: ‘God maakt ons dienstbaar aan zijn werk’. Nadat de kinderen opnieuw enkele pinksterliederen hadden gezongen, sprak ds. Van ’t Hof de kinderen toe. Aan de hand van een molentje legde hij uit dat de Heilige Geest werkt als de wind, die mensen in beweging zet.

De Woordverkondiging had als thema ‘Niet zwijgen over Gods goedheid’. Vanuit Psalm 40 gaf ds. Van ’t Hof aan dat het niet om zijn komst naar Rijssen gaat, maar om de komst van Jezus, Die afdaalde uit de hemel om ons te bevrijden uit de put, totdat de Geest van Christus in ons hart komt. De Heilige Geest zet mensenharten in vuur en vlam. We worden geroepen om met grote vrijmoedigheid getuige te zijn van Gods goedheid.