Waar bent u naar op zoek?

Ds. P.M. van ’t Hof neemt afscheid van Huizen

20-05-2021

Zondagmiddag 9 mei heeft ds. P.M. van ’t Hof afscheid genomen van wijkgemeente Oude Kerk van de hervormde gemeente van Huizen. In de verkondiging stond ds. Van ’t Hof stil bij het slotgedeelte van het Evangelie van Mattheüs. Kerntekst was het laatste vers: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’ Thema van de verkondiging

Ds. Van ’t Hof hield de gemeente voor dat de naam Immanuel leert wie Jezus is. Dat Hij met ons is en blijft. Het tekstgedeelte wijst erop dat Jezus niet alleen met ons is, maar ook tot ons komt. Zo mocht ds. Van ’t Hof dat ervaren in zijn werk in de gemeente. Hij vroeg ook of de gemeente uit verwondering mag instemmen met deze belofte. Dat de gemeente uit deze belofte iedere dag mag leven, tot aan de voleinding van het leven en deze wereld. Dan mag geloven overgaan in omhelzen.

Na de verkondiging werden ds. Van ’t Hof en zijn vrouw toegesproken door de voorzitter van de algemene kerkenraad, M. Wiesenekker, en A. Honing als voorzitter van de wijkkerkenraad. De preses eindigde met de woorden van de priesterlijke zegen uit Numeri 6.

Hierna werd de dominee en zijn vrouw Psalm 121:1 en 4 toegezongen, waarna ds. Van ’t Hof een dankwoord uitsprak. Hij dankte daarin de verschillende samenwerkingsverbanden met wie hij mocht optrekken. Hij riep de gemeente op te blijven bidden en trouw te blijven, waarbij hij ook verwees naar de tekst van het kerkzegel van hervormd Huizen. Met de woorden van 2 Thessalonicenzen 3:16 beëindigde hij zijn dankwoord.

Ds. Van ’t Hof is ruim 6,5 jaar verbonden geweest aan Huizen en vertrekt naar wijkgemeente 4 van de hervormde gemeente van Rijssen.