Waar bent u naar op zoek?

Ds. P. Nagel neemt afscheid van Loenen aan de Vecht

02-02-2023

Op zondag 22 januari heeft ds. P. Nagel afscheid genomen van de hervormde gemeente in Loenen aan de Vecht. Hij opende de dienst met woorden uit Handelingen 4: ‘Er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’ De Schriftlezing was Johannes 13 en 14, waarbij de woorden ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ centraal stonden.

Niet toevallig zijn het dezelfde woorden die onder de gebrandschilderde ramen staan van het onlangs heringerichte kerkgebouw. Het is, zo hield ds. Nagel de aanwezigen voor, de weg naar thuiskomen bij God, met Jezus Die je tot je bestemming brengt. Jezus wíjst niet alleen de weg, Hij ís de Weg. En daarom mogen wij op weg gaan, vertrouwend dat Hij met ons gaat. Het leven met Hem geeft een Waarheid Die dient, Die liefde is. Door Zijn dood geeft Hij ons deel aan een nieuw Leven. In het antwoordlied klonken de woorden: ‘Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door. Wij prijzen uw genade!’

Ds. P.A. Pronk, gereformeerd predikant, sprak woorden van dank uit voor de toewijding, trouw en volharding van ds. Nagel. Aansluitend wees ds. P.H. Zaadstra, die namens de classis het woord voerde, erop dat een herder vertrekt, maar een Herder het opzicht houdt. Pastor F. Flantua sprak een dankwoord namens de gereformeerde kerk. Pastor J. van Os van de rooms-katholieke parochie St. Jan de Doper verwees naar de herkomst van de eeuwenoude kerk en zong ds. Nagel Gods genade toe.

Afsluitend refereerde P.C. de Kruijf, voorzitter van de kerkenraad, aan de ontwikkeling die de kerkelijke gemeente doormaakte in de afgelopen jaren. Een nauwere samenwerking met de andere kerken in het dorp kwam tot stand. De herinrichting van de kerk, inclusief het bestemmen van het koor tot Opstandingskapel met nieuwe gebrandschilderde ramen, werd door de dominee van harte ondersteund. Mede door zijn theologische duiding van actuele ontwikkelingen kon de visie van de kerkenraad gestalte krijgen in de praktijk. Met een passend cadeau werd ds. Nagel en zijn vrouw Gods zegen toegewenst.