Waar bent u naar op zoek?

Ds. P. Nobel doet intrede te Noordwijk

26-01-2023

Op zondag 15 januari deed ds. P. Nobel intrede als predikant van de hervormde wijkgemeente Ichthus van de protestantse gemeente in Noordwijk. De bevestigingsdienst werd geleid door de consulent, ds. A.W. van der Plas. Hij preekte over Markus 1:14-15. Onder het thema ‘Nieuw begin’ sprak hij over God, Die met een boodschap van licht komt in Galilea. De Heiland wordt gezonden naar een land vol van duisternis en donkerheid. God laat weten: ‘Ik maak een nieuw begin.’ Jezus predikte het Koninkrijk van God met ongekende kracht. We worden niet geboren als burgers van het Koninkrijk, maar Jezus komt met een boodschap om het ons te verkondigen. De tijd is vervuld, de Messias is gekomen. Twee zaken hebben de hoogste prioriteit: bekering en geloof. Na de bevestiging zongen de jongste kinderen predikant en gezin de woorden van Psalm 134:3 toe. In de middagdienst deed ds. Nobel intrede. Hij preekte over Markus 1:17. Voor deze tekst koos hij, omdat deze woorden in het gemeentezegel staan: ‘Ik zal u vissers der mensen maken.’ Aan de hand van twee punten, ‘oproep’ en ‘aanbod’ verkondigde hij het Woord. Jezus ziet twee vissers en roept: ‘Kom achter Mij.’ In Zijn roepen is het Koninkrijk van God aanwezig. Opvallend dat Hij geen priesters en wetsgeleerden uit Jeruzalem roept, maar eenvoudige handwerkmensen uit Galilea. Deze mensen hoeven niets mee te brengen. Er is geen afweging of ze wel geschikt zijn. Als Jezus roept, komt het in de eerste plaats aan op volgen, al het andere komt later. Er is geen bedenktijd, ze gaan. Bekering is dan ook een streep zetten door de eigen plannen.

Aan de oproep zit ook een belofte. Is de gemeente beschikbaar om visser te worden. Wie ben ik dat ik dat zou kunnen? Hij zorgt voor de vangst. In het kruis zien we hoe lief Hij ons heeft. Is Hij het niet waard om te volgen?

Ds. Nobel werd namens de classis toegesproken door ds. W.J. Westland en namens de gemeente door ouderling B.G. Ligtenberg. Na de zegen werd de nieuwe predikant toegezongen. Onder begeleiding van het ‘Ichthus ensemble’ zong de gemeente ‘Zegen hem Algoede’ en ‘Gebed om zegen’.