Waar bent u naar op zoek?

Ds. P. Nobel neemt afscheid van Garderen

05-01-2023

Op zondagmiddag 18 december heeft ds. P. Nobel, na een ambtstermijn van ruim vier jaar, afscheid genomen van de hervormde gemeente te Garderen. Op 15 januari hoopt hij door de consulent, ds. A.W. van der Plas, bevestigd te worden in de hervormde gemeente te Noordwijk. De afscheidsdienst vond plaats in de Dorpskerk in Garderen. De Schriftlezing was Openbaring 3:7-13, de brief aan Filadelfia. Vooral vers 8 stond centraal in de preek: ‘Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.’ Het thema was: ‘Klein, maar dapper/moedig’. Christus is de Heilige, de Waarachtige, de Sleutel van David, Die de deur naar God opent. In het Schriftgedeelte roept de Heere Jezus die kleine en zwakke gemeente Filadelfia op om vast te houden aan het geloof. ‘Ik kom spoedig. Niet verslappen. Opdat niemand de kroon van het leven van je zal wegnemen’. Jezus drukt ons ook nu de kroon van het leven in de handen. Zouden we die dan niet aannemen? En wie overwint zal Ik tot een zuil in de tempel van God maken, tot kinderen van God, tot kinderen van het nieuw Jeruzalem. Wat een belofte.

Aansluitend zong de gemeente Lied 219 uit Weerklank: ‘Ik kom met haast, roept Jezus’ stem’. Ds. Nobel werd toegesproken door scriba G.W. Bok namens de classis Veluwe. Na hem sprak burgemeester J.J. Luteijn namens de burgerlijke gemeente Barneveld zijn dank uit voor de goede contacten in de achterliggende periode. Ds. A.J.C. Gijsbertsen sprak namens de plaatselijke kerken en hij bedankte ds. Nobel voor de collegiale samenwerking. Ouderling van dienst W.H. van Leijenhorst bedankte ds. Nobel dat hij zich met hart en ziel heeft ingezet voor de opbouw van de aan hem toevertrouwde gemeente van Christus in Garderen. Ds. Nobel bedankte vervolgens alle sprekers en sprak de zegen uit. In aansluiting aan de dienst zong het kerkkoor de zegenbede.